- Veseli drugari -

Svi smo mi 2.a
 
Početna stranicaFAQPretraľnikRegistracijaČlanstvoKorisničke grupeLogin

Share | 
 

 Emk- za 8.5.

Go down 
Autor/icaPoruka
- Vrana -

avatar

Broj postova : 5
Age : 27
Localisation : DESINEC, Jaska
Registration date : 26.04.2007

PostajNaslov: Emk- za 8.5.   sub tra 28, 2007 9:12 pm

OPĆENITO O POLUVODLJIVIM MATERIJALIMA
Koja su svojstva poluvodiča? Opisati odnos valentne i vodljive staze kod njih.
- Pod određenim uvjetima (određeni napon, svjetlost, toplina) su vodiči, pri 0 K izolatori, pri 300 K loši su vodiči, NTC
Koji otpornici pokazuju poluvodička svojstva? Objasniti.
- Otpornici ovisni o temperaturi, naponu, svjetlu pokazuju poluvodička svojstva
Koji su glavni predstavnici poluvodljivih elemenata i kako izgleda njihova valentna ljuska?
- V) silicij (Si), V) germanij (Ge)
Koji primjesni tipovi poluvodičkih materijala postoje?
- n- tip i p- tip
Kako nastaje poluvodljivi primjesni n-tip? Na što se odnosi «n»?
- Nastaje dotiranjem (dodavanjem) elemenata s 5 valentnih elektrona u osnovni element (Si, Ge)
Kako nastaje poluvodljivi primjesni p-tip? Na što se odnosi «p»?
- Nastaje dotiranjem elemenata s 3 valentna elektrona; stvara se šupljina ili rupa (+) koju može popuniti neki slobodni elektron (REKOMBINACIJA)
Kako se zove proces nastajanja slobodnih elektrona ili šupljina?
- Generacija
Što je rekombinacija?
- Stvaranje šupljina ili rupa (+) koju može popuniti neki slobodni elektron
Kako općenito izgleda dodavanje atoma stranih elemenata u osnovni poluvodički element?
- Atomi stranih elemenata se dodaju namjerno u točno određenoj koncentraciji i pomoću određenih tehnoloških postupaka
Što su akceptori? Objasniti i navesti primjere.
- (III) Al, bor (Br), galij (Ga), indij (In) (AKCEPTORI ili PRIMAOCI stvaraju primjesni p- tip)
Što su donori? Objasniti i navesti primjere.
- (V) antimon (Sb), arsen (As), fosfor (P) (DONORI, DONATORI ili DAVAOCI, stvaraju primjesni n- tip)
Navesti neke poluvodljive spojeve (molekule).
- Galij- arsenid (GaAs), galij- folsfid (GaP), bakar (I)- oksid (Cu2O), selenidi, fosfidi
Gdje se koriste poluvodljivi materijali?
- Elektronika (ispravljanje signala, stabiliziranje napona, pojačavanje signala, ukapčanje i iskapčanje strujnog kruga, logičke operacije
POLUVODLJIVE KOMPONENTE
Navesti neke diskretne poluvodljive komponente.
- Diode, tranzistori, tiristori (trijaci, dijaci)
Što je karakteristično za diodu? Koji ima simbol?
- pn- spoj; u jednom smjeru (propusni) odlično provode struju, a u suprotnom (reverzni, zaporni) jako loše
Kako izgleda U-I karakteristika diode?
-
Kakva karakteristična područja rada postoje kod diode? Opisati.
- U jednom smjeru (propusni) odlično provode struju, a u suprotnom (reverzni, zaporni) jako loše
Koje vrste poluvodičkih dioda postoje?
- Ispravljačke, svjetleće ili LED, zenerove ili probojne , varicap, fotodiode, tunelske, schottkyjeva, mikrovalne, lavinske (avalanche), PIN
Što je karakteristično za ispravljačke diode? Kako one ispravljaju signal i gdje se kao takve koriste?
- Poluvalno ispravljaju AC signal u DC; ispravljači, uređaji za napajanje, izvori DC napona, audio, video i telekomunikacijski uređaji, automatika
Što je Graetzov most i od čega se sastoji?
-
Kako rade LED, gdje se koriste i koji imaju simbol?
- Isijavaju svjetlost (EM valove) kad su propusno polariziane; indikatori u svim vrstama uređaja, displeji digitalnih sklopova, daljinski upravljači
Navesti neke boje koje LED može imati i materijale od kojih može biti napravljena.
- LED infracrvene (GaAs); zelene (GaP); crvene (GaAsP); plave (SiC, ZnSe), bijele (GaInN), ostale
Što rade zener diode, kako rade i gdje se koriste? Koji napon je za njih karakterističan? Koji im je simbol?
- Stabiliziraju napon, rade u reverznom području
Opisati varicap diode. Gdje se koriste i koji im je simbol?
- Promjenjivog kapaciteta, rade u reverznom području; kondenzatori za ugađanje titrajnih krugova, automatska regulacija frekvencije u radio i TV tehnici
Kako rade fotodiode i za što se koriste? Koji im je simbol?
- Reverzna struja ovisi o intenzitetu svjetla; indikatori osvjetljenja, svjetlosne sklopke, fotoćelije, daljinski
U kakvom području s obzirom na valnu duljinu mogu raditi fotodiode, ovisno o tome od kojeg su materijala?
- Fotodiode mogu raditi u vidljivom području (Si) i nevidljim infracrvenom (Ge)
Što je karakteristično za tunelske diode, za što se koriste i koji im je simbol?
- U-I karakteristika ima – otpor i taj se koristi za oscilacije na VF
Kakva je schottkyjeva dioda i za što se koristi i zašto, koji joj je simbol?
- Metal- poluvodič spoj; brza sklopka
Poredati Si, Ge, schottky i LED prema propusnom naponu, počevši od najmanjeg.
- metal- poluvodič spoj (0.15- 0.46 V), Ge (0.2 V), Si (0.65 V), LED (1, 1.5, 3, 4...V)
Što su tranzistori?
- Transfer resistor- prenosi struju bez smanjenja iz ulaznog kruga s malim otporom u izlazni s velikim otporom- dobitak na snazi
Kakvi tranzistori postoje?
- Unipolarni i bipolarni
Kakvi bipolarni tranzistori postoje?
- npn i pnp (srednji sloj puno tanji), NF i VF, za naponska pojačanja i pojačanja snage, sklopni tranzistori
Nacrtati simbol jednog tipa bipolarnog tranzistora, napisati koji je tip i navesti imena elektroda.
-
Koje elektrode su karakteristične za bipolarne tranzistore? Objasniti ih.
- Emiter E (ulazna ili zajednička elektroda)- odašilje ili emitira slobodne nosioce el. struje, baza B (ulazna ili zajednička), kolektor C (izlazna ili zajednička)- skuplja slobodne nsioce el. struje
Koje U-I karakteristike bipolarnih tranzistora postoje?
- Statičke. Dinamičke (za određenu f, Uiz i Iiz); izlazni otpor (Uiz/Iiz), strujno pojačanje (Iiz/Iul), ulazni otpor (Uul/Iul), povratno djelovanje (Uul/Uiz)
Kako se bipolarni tranzistori označavaju (što znače prva 2 slova)? Navesti primjer.
1. slovo materijal, 2. funkcija, 3. broj
Materijali: A- Ge, B- Si
Funkcije: C- trofrekventni tranzistor, F- VF tranzistor male snage (npr. BC 213 je Si tonfrekventni tranzistor)
Koji spojevi bipolarnih tranzistora postoje? Opisati.
- SZE (spoj zajedničkog emitera)- ulaz B, izlaz C (veliko pojačanje snage), SZB- ulaz E, izlaz C (pojačanje napona i snage), SZC- ulaz B, izlaz C (pojačanje struje i snage)
Gdje se koriste bipolarni tranzistori?
- Pojačavanje struje, napona, snage, NF, VF signala. Generiranje, pretvaranje signala; senzori, releji
Kako se ispituje ispravnost bipolarnog tranzistora?
- C- E veliki otpor. P elektroda – i N + veliki otpor (zaporni smjer), obratno mali (propusni)
Kako se još nazivaju unipolarni tranzistori? Opisati njihovu strukturu i nacrtati jedan od simbola.
- Tranzistori s efektom polja (FET- field effect transistors).
Koje su elektrode kod unipolarnih tranzistora? Reći nešto o elektrodama (ulazna, izlazna).
- Gate G (zasun, upravljačka elektroda), source S (uvod), drain D (odvod)
Koji tipovi unipolarnih tranzistora postoje s obzirom na različiti primjesni tip kanala?
- p/n kanalni FET,
Koji FET-ovi postoje? Objasniti razliku.
- JFET (spojni (junction) FET) i MOSFET (metal- oksidni poluvodiči FET, gate je odvojen od kanala slojem silicijevog dioksida; za primjenu u IC- u)
Kako se upravlja strujom kroz kanal kod n-kanalnog JFET-a?
-
Kako se naziva spojen par tranzistora različitog primjesnog tipa kanala (FET) ili različitog tipa u strukturi? Navesti primjer.
- CMOS- za istoimene IC
Gdje se koriste unipolarni tranzistori i zašto? Za što se koriste JFET-ovi, a za što MOSFET-ovi?
- Analogni sklopovi i mjerni uređaji (mali vlastiti šum- moguća veća pojačanja signala), pojačanje signala (JFET), logičke funkcije i sklopovi, tj. digitalna tehnika (MOSFET)
Koje su U-I karakteristike unipolarnih tranzistora?
- Izlazne (izlazni otpor Uds- Ip), prijenosne (strmina Id- Ugs), naponsko pojačanje (Uds- Ugs)
Što su tiristori i koji im je simbol?
- Upravljivi poluvalni ispravljači
Koje su elektrode tiristora i kako se njime upravlja?
- A, K i gate G (upravljačka elektroda). Strujni impuls dolazi na gate i osigurava propusnost od A prema K (sklopka za neki dio strujnog kruga); propuštaju se + naponi
Koje različite U-I karakteristike postoje kod tiristora?
- Propusno područje, blokirno, zaporno
Koji je karakteristični napon tiristora i što se događa nakon njega?
Čemu služe tiristori?
- Nakon napona prklapanja Up (prebacivanja) karakteristika prelazi iz blokiranog u propusno područje (viši napon od sistema koji se preklapa). Uptreba:- za upravljanje velikim strujama pomoću malih, sistemom sklopke
Koja je razlika između tiristora i trijaka, a što im je zajedničko?
- Razlika je u tome što je tiristor poluvalni ispravljač, propušta samo + napone, a trijak je punovalni ispravljač i propušta i + i – napone. Zajednička im je U- I karakteristika za propusno i blokirno područje
Koji je simbol trijaka?
-
Koji je simbol dijaka?
-
Gdje se općenito koriste višeslojne (4 i više poluvodička primjesna sloja) poluvodičke komponente?
-
Što su integrirani krugovi i koje su im prednosti pred sklopovima izvedenim s diskretnim komponentama?
- Aktivne i pasivne komponente u jednoj logičkoj cjelini (tranzistoi, diode, otpornici, kondenzatori, ...). Prednosti pred disktertim komponentama:- potrebna je mala energija za pogon, lakše i jeftinije održavanje s IC, mala masa i dimenzije
Koji je zadatak integriranih krugova?
- Zadatak IC-a je obrada dobivenih info, a ne obavljanje rada
Kako se još nazivaju integrirani krugovi i zašto?
- eng. chip- pločica
Koji su nedostaci integriranih krugova?
Nedostaci:- izvedivi mali kapaciteti kondenzatora, nemogućnost realiziranja induktiviteta, nemogućnost promjene osnovne sheme spoja
Kako dijelimo integrirane krugove?
- Digitalni i analogni (linearni)
Koje različite tehnologije integriranih krugova postoje? Opisati razliku.
- Monolitni- sklop izveden na jednoj pločici poluvodiči (čip kartice, USB stick), hibridni- integrirani sklop (čip) s dodatnim diskretnim komponentama u 1 kućištu (DIL najčešće kućište, s nožicama)
Za što se općenito koriste integrirani krugovi?
- Pojačala, logičke funkcije (operacije)
Za što se koriste digitalni integrirani krugovi?
- Za vršenje logičkih operacija
Kako možemo podijeliti digitalne integrirane krugove s obzirom na gustoću elemenata na pločici?
- Niski (SSI), srednji (MSI), visoki (LSI), vrlo visoki (VLSI)
Navesti neke digitalne integrirane krugove?
- Logička vrata; SSI , brojila; MSI, memorije; LSI, mikroprocesori; LSI, mikroračunala; VLSI
Koje tehnologije izrade postoje za digitalne integrirane krugove?
- Bipolarna (TTL, _TL, _L) i unipolarna (CMOS, _MOS)
Nabrojiti neke analogne integrirane krugove.
- Pojačala, naponski komparatori, regulatori, demodulatori
Objasniti izraze analogni i linearni integrirani krug.
- Analogni- kontinuirana promjena ulazne veličine (U ili I) uzrokuje analognu (kontinuiranu) promjenu izlaze, linearni- linearna ovisnost ulaza i izlaza pojačala
Navesti neka pojačala kao analogne integrirane krugove.
- Operacijska, NF, VF, široko pojasna, međufrekvencijska
Koje je osnovno pojačalo kao analogni integrirani krug?
- Operacijsko
[Vrh] Go down
Korisnički profil
 
Emk- za 8.5.
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
- Veseli drugari - :: Drugarska dokumentacija :: Školska pomagala-
Forum(o)Bir: